Giới thiệu các hoạt động phong trào của sinh viên ngành cấp thoát nước - trường đại học thuỷ lợi ...

Hàng năm, Đoàn thanh niên Trường Đại học Thuỷ Lợi, Hội sinh viên và Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước ...

Xem chi tiết...

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành cấp thoát nước, trường đại học thủy lợi ...

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên đã trở thành truyền thống tốt đẹp của các thế hệ sinh ...

Xem chi tiết...

Hoạt động hợp tác của bộ môn Cấp thoát nước, trường đại học Thủy lợi ...

Bộ môn Cấp thoát nước trường đại học Thủy lợi, với hơn 20 năm đào tạo, đã khẳng định là một trong ...

Xem chi tiết...

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Bộ môn Cấp thoát nước

Gắn chặt đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH-CGCN) là phương châm đã được thực hiện tại Bộ môn Cấp thoát nước từ những ngày đầu thành lập. Thông qua các hoạt động ...

Xem chi tiết...

Các đề tài nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nước tưới từ sông Nhuệ đến sự tích lũy kim loại nặng trong đất và xây dựng mô hình lan truyền ô nhiễm kim loại nặng trong đất (cấp Nhà nước, 2013) - Đánh giá tác động của ...

Xem chi tiết...

Dự án phục vụ sản xuất điển hình

. Dự án Quy hoạch cấp nước nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu · Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB5) – Đánh giá Môi trường - Đề xuất Khung quản lý môi trường xã ...

Xem chi tiết...

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Cấp thoát nước

Kỹ sư tốt nghiệp ngành học Cấp thoát nước có kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc: nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý và khai thác các công trình trong hệ thống cấp nước, ...

Xem chi tiết...

Clip quảng bá tuyển sinh ngành học Cấp thoát nước năm 2017

Quảng bá tuyển sinh ngành học Cấp thoát nước năm 2017

Xem chi tiết...
Tìm đường đi từ : Đến :
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET